บริการของเรา (Services)
   > Recruitment 
       สรรหาบุคคลากร อย่างมืออาชีพ
   > Consultants
       รับปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจ
       Call Center and Telemarketing
   > Training
        รับอบรมด้าน Call Center and   
        Telemarketing
          Consultants ::
    
        รับปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจ Call Center and Telemarketing
          ปัจจุบันเราให้คำปรึกษาและบริหารงานโครงการทางด้าน Tele  Marketing,
       Call Center ให้กับบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งดำเนินโดยผู้มีประสบการณ์และ
       ความเชี่ยวชาญทางด้าน Tele Marketing, Call Center มากกว่า 20 ปี

            ทั้งนี้การให้คำปรึกษาจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
       บุคคลากรและองค์กรของท่าน ในส่วนการบริหารโครงการด้านการตลาด
       จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพทางการตลาดขององค์กรท่านได้มากขึ้น


 
     
Current Pageid = 572