ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านการ
       สื่อสาร (Call Center)

   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) 
   > Sales Executive

   Telemarketing Supervisor
   > Manager - Sales Training
       (F2F and Telesales)
   > Training New Telesales
   > E-commerce Manager

  > Head of Data Analytics & BA

  Credit Control Manager

  Brand /Marketing Manager

  QA Assistant Manager  

  Key Account Executive 

  > Assistant Manager, General                Administration Department

  

  

  

  

  

  

  

 
          Qualifications ::
 
 
  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 
          Jobdescription : ::
 
  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 

     
Current Pageid = 576